Real Info

Indian Teachers => Teachers News => Topic started by: SHANDAL on November 14, 2017, 04:43:56 PM

Title: ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ
Post by: SHANDAL on November 14, 2017, 04:43:56 PM
ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ, ਸਾਲ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਿਸਟ
Title: Re: ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ
Post by: SHANDAL on November 14, 2017, 04:44:55 PM