Author Topic: HEALTH with Indian AYURVEDA  (Read 122793 times)

PRITAM DASS SHARMA

 • News Caster
 • *****
 • Offline
 • Posts: 32692
 • Gender: Male
 • AT YOUR SERVICE
  • MSN Messenger - PD1915@HOTMAIL.COM
  • View Profile
  • WWW.DAVDERABASSI.COM
  • Email
Re: HEALTH with Indian AYURVEDA
« Reply #1640 on: April 26, 2018, 08:27:59 PM »

PRITAM DASS SHARMA

 • News Caster
 • *****
 • Offline
 • Posts: 32692
 • Gender: Male
 • AT YOUR SERVICE
  • MSN Messenger - PD1915@HOTMAIL.COM
  • View Profile
  • WWW.DAVDERABASSI.COM
  • Email
Re: HEALTH with Indian AYURVEDA
« Reply #1641 on: April 26, 2018, 08:28:11 PM »

PRITAM DASS SHARMA

 • News Caster
 • *****
 • Offline
 • Posts: 32692
 • Gender: Male
 • AT YOUR SERVICE
  • MSN Messenger - PD1915@HOTMAIL.COM
  • View Profile
  • WWW.DAVDERABASSI.COM
  • Email
Re: HEALTH with Indian AYURVEDA
« Reply #1642 on: April 26, 2018, 08:28:26 PM »

Baljit NABHA

 • News Caster
 • *****
 • Offline
 • Posts: 58309
 • Gender: Male
 • Bhatia
  • View Profile
Re: HEALTH with Indian AYURVEDA
« Reply #1643 on: May 14, 2018, 09:01:05 AM »
ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ
Exercise lack brain shrink
Exercise lack brain shrink:ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਓਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਵੀ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੁਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।Exercise lack brain shrink

Exercise lack brain shrink

ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 8 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਅਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।Exercise lack brain shrink

Exercise lack brain shrink

ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਊਰੋਡੀਜੇਨੇਰੇਟਿਵ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਿਊਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰਕਿੰਸਨ ਜਿਵੇਂ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।Exercise lack brain shrink
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਜਰੂਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ,ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 75 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌੜਭੱਜ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।Exercise lack brain shrink

30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 2 3 % ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।Exercise lack brain shrink

ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ 125 ਸਾਇਕਿਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ।Exercise lack brain shrink

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਥਲੀਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

Exercise lack brain shrink

Exercise lack brain shrink
ਤੁਸੀ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋਵੋਗੀ।ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

PRITAM DASS SHARMA

 • News Caster
 • *****
 • Offline
 • Posts: 32692
 • Gender: Male
 • AT YOUR SERVICE
  • MSN Messenger - PD1915@HOTMAIL.COM
  • View Profile
  • WWW.DAVDERABASSI.COM
  • Email
Re: HEALTH with Indian AYURVEDA
« Reply #1644 on: May 18, 2018, 08:59:23 PM »

PRITAM DASS SHARMA

 • News Caster
 • *****
 • Offline
 • Posts: 32692
 • Gender: Male
 • AT YOUR SERVICE
  • MSN Messenger - PD1915@HOTMAIL.COM
  • View Profile
  • WWW.DAVDERABASSI.COM
  • Email
Re: HEALTH with Indian AYURVEDA
« Reply #1645 on: May 18, 2018, 08:59:40 PM »

 

GoogleTaggedRO filters a threat to public health?

Started by SHANDAL

Replies: 1
Views: 711
Last post May 03, 2018, 04:10:59 AM
by SHANDAL
World Mental Health Day - 10 October

Started by SHANDAL

Replies: 16
Views: 651
Last post December 07, 2017, 02:54:32 PM
by SHANDAL
World Health Day 7th April (Depression)

Started by Baljit NABHA

Replies: 7
Views: 482
Last post April 09, 2017, 09:41:12 AM
by Baljit NABHA
Health Risks of Using Mobile Phones

Started by Amandeep

Replies: 14
Views: 48
Last post May 11, 2018, 10:37:25 AM
by Amandeep
tips 4 good health

Started by gursewak singh

Replies: 34
Views: 1206
Last post May 23, 2018, 12:14:47 PM
by Amandeep